Oblikovanje logotipa

Ko je treba oblikovati logotip za določeno podjetje, se moramo poglobiti in vprašati, kakšno je podjetje in kakšna je njegova vizija. Ko nam uspe oblikovati idealen logotip, takrat logotip govori svojo zgodbo, brez dodatnih besed. Skicirka je nujno orodje, ko se s stranko pogovarjamo o oblikovanju logotipa. Strankine želje so upoštevane in začrtane na papirju.

Kasneje seveda narisano na papirju pretvorimo v digitalno in takrat se oblikovanje dejansko začne. Ko predstavimo stranki logotip, to naredimo v obliki zgodbe, ki jo bo potem predstavila vsem svojim partnerjem in strankam.