Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne strani »www.sicirus.si« so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna stran »www.sicirus.si« je informacijski sistem, namenjen predstavitvi storitev uporabnikom. Upravlja jo podjetje Sicirus d.o.o.,  Ulica 15 Maja 10b, 6000 Koper, v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne strani »www.sicirus.si«, v nadaljevanju uporabnik.

Z obiskom spletne strani in oddajo kontaktnega obrazca uporabnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani »www.sicirus.si« ter se z njimi v celoti strinja.

PODATKI O PONUDNIKU
Sicirus d.o.o.
Ulica 15 maja 10b
6000 Koper
DŠ: SI51487322
Matična številka: 6708528000
DDV zavezanec: DA

 DOSTOPNOST INFORMACIJ
Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:

  • Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja)
  • Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon)
  • Bistvene značilnosti storitev
  • Jasno in nedvoumno označene cene storitev ter razviden prikaz, ali že vsebujejo davke

 

CENA
Ponudnik prodaja svoje storitve po cenah, ki so navedene na spletni strani, so jasno in nedvoumno prikazane.
Navedene cene so v evrih in ne vključujejo DDV-ja.
Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan sklenitve pogodbe.

 

VARNOST SPLETNE STRANI
Ponudnik zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev velja z dnevom objave na spletni strani »www.sicirus.si«.

Objavljeno dne  09. 09. 2021